IDRETTSLAGET NORRØNA

Barneturn

Barneturn

Programmet er variert og tar sikte på å blande lek, og moro med øvelser som fremmer det motoriske, og kroppsbeherskelse. 3-4 års gruppen er med foreldre. Skolen er et samlingspunkt i bydelen, og vi ser det som positivt at barna får bli kjent med skolen, og andre barn i nærområdet før de kommer opp i skolealder. Turn er en aktivitet som passer for alle.

Foreldre og barn: Her må barnet være fylt tre år før semesterslutt.

  • Fireåringer: Må fylle fire år før semesterslutt.
  • Fem og seksåringer: Må fylle fem og seks år før semesterslutt.

Vi har et turnparti for 2. til 5.klasse. Dette blir et turntilbud basert på "Idrettens Grunnstige", et konsept utviklet av Norges Gymnastikk og turnforbund. Idrettens grunnstige er bygd opp av øvelser tilpasset alder og ferdighetsnivå slik at barna hele tiden har noe å strekke seg etter. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en livslang interesse for idrett.

Vi trener på Kronstad skole (Gymsal)

Treningstider:

Kull 2013 - 2012 - Parti 2.Mandager 17:30 - 18:30Linn Lohne og Lise Linn Lohne
Kull 2010 - 2008 - Parti 1. Mandager 18:30 - 19:30 Linn Lohne og Lise Linn Lohne
Kull 2015 - 2014 - Parti 1 Tirsdager 17:00 - 18:00 Mia Augestad Helland og Kaia Giertsen
Kull 2013 - 2012 - Parti 1. Tirsdager 18:00 - 19.00 Mia Augestad Helland og Kaia Giertsen
Kull 2015 - 2014 - Parti 2. Torsdager 17:00 - 18:00 Jon Einar Vaage og Mina Stenevik
Kull 2011 - Parti 1 Torsdager 18:00 - 19:00 Jon Einar Vaage og Mina Stenevik
Epost:
Linn: linn.lohne@gmail.com
Lisa: lisa.lohne1@gmail.com
Mia. mayen@mhmalerservice.no
Kaia: kaiagiertsen02@gmail.no
Jon Einar:
Vaages@hotmail.com

Trykk her for påmelding: Påmelding

IDRETTSLAGET NORRØNA
Orgnr. 985 622 418
PB 657 Sentrum, 5807 BERGEN
Kontaktperson: Tore Linde
Tlf: 404 07 794 - E-post: t-linde2@online.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift