IDRETTSLAGET NORRØNA

Barneturn

Barneturn


Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktiviteter for barn. I konseptet «Gymlek» kombineres gymnastikkens grunnelementer med lek. Dette gir barn allsidig bevegelsestrening og stimulering av grunnmotoriske ferdigheter.

Foreldre og barn: Her må barnet være fylt tre år før semesterslutt.

  • Fireåringer: Må fylle fire år før semesterslutt.
  • Fem og seksåringer: Må fylle fem og seks år før semesterslutt

Vi har en turnering for 2. til 5.klasse. Dette blir et turntilbud basert på " Idrettens Grunnstige " , et konsept utviklet av Norges Gymnastikk og turnforbund . Idrettens grunnstige er bygget opp av øvelser tilpasset alder og ferdighetsnivå slik at barna hele tiden har noe å strekke seg etter. Det å få en allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en livslang interesse for idrett .

Trykk her : påmelding

Vi trener på Kronstad skole ( Gymsal)

Treningstider:

Kull 2014 - 2013 - Parti 1.Mandager 17:30 - 18:30Linn Lohne og Lisa Lohne
Kull 2011 - 2008 - Parti 1. Mandager 18:30 - 19:30 Linn Lohne og Lisa Lohne
Kull 2016 - 2015 - Parti 1.Tirsdager 17:00 - 18:00 Mia Augestad Helland og Kaia Giertsen
Kull 2014 - 2013 - Parti 2. Tirsdager 18:00 - 19:00 Mia Augestad Helland og Kaia Giertsen
Kull 2016 - 2015 - Parti 2. Torsdager 17:00 - 18:00 Mina Stenevik og Liv Pena Gill
Kull 2012 - Parti 1.Torsdager 18:00 - 19:00 Mina Stenevik og Liv Pena Gill
epost:
Linn: linn.lohne@gmail.com
Lisa: lisa.lohne1@gmail.com
Mia. mayen@mhmalerservice.no
Kaia: kaiagiertsen02@gmail.no
Mina Stenevik:
mina.stenevik@outlook.com
Liv: livpenagill@gmail.com


Trykk her : påmelding

Kontakt oss gjerne på epost: norrona-il@post.com

IDRETTSLAGET NORRØNA
Orgnr. 985 622 418
PB 657 Sentrum, 5807 BERGEN
Kontaktperson: Tore Linde
Tlf: 404 07 794

t-linde2@online.no


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift